Turistické mapy 1:50 000, Klub českých turistů (Hiking maps 1:50 000 of Czechia, Klub českých turistů)

Turistické mapy 1:50 000 Klubu českých turistů vycházejí z vojenských mapových podkladů a jsou nejdetailnějšími turistickými mapami České republiky na trhu. Kromě turistických stezek obsahují také cyklistické trasy, památky, orientační body v krajině, ubytovací možnosti (kempy). Novější vydání (s oranžovým pruhem po straně) jsou vybaveny kilometráží turistických tras. Podrobné místopisné informace jsou pouze česky.

Legenda /// Plánek