Adresa
CR_Mesta
Druh Název Vydavatel Cena včetně DPH Obrázek Obrázek2 Obrázek3

N á s t ě n n é ** m a p y
Nástěnná mapa PRAHA: 1:15 000, 119x84 cm, širší centrum (bez okrajových částí), s lištou, dodávaná v tubusu Freytag Berndt, Rakousko 299 Kč Náhled

Nástěnná mapa PRAHA: 1:21 000, 160 x 110 cm, laminovaná mapa PF Art, ČR 999 Kč Náhled


P l á n y ** m ě s t a
Autoatlas ČESKO / PRAHA / STŘEDNÍ EVROPA: 1: 200 000 (ČR), 1:24 000 (celá Praha), 1: 1 500 000 (Střední Evropa), atlas A4 (sešit), rejstříky Freytag/Berndt, Rakousko 199 Kč Náhled

Plán města / turistická mapa PRAHA / OKOLÍ PRAHY: 1:24 000, širší centrum, mapa okolí s turist.a cykl. trasami (1:100 000), rejstřík ulic Freytag/Berndt, Rakousko 129 Kč Náhled

Knižní plán PRAHA A OKOLÍ: 1:20 000 / 1:100 000 (turist. mapa); formát A5 (spirála), MHD, průvodce Praha a okolí (ČJ, AJ, NJ), rejstřík Freytag/Berndt, Rakousko 239 Kč Náhled

Knižní plán PRAHA ATLAS 2019: 1:20 000; formát A5 (spirála), MHD, bez průvodce, rejstřík Žaket, ČR 169 Kč Náhled

Knižní plán PRAHA KAPESNÍ ATLAS: 1:20 000; formát A6 (brožurka), pouze širší centrum, MHD, rejstřík Kartografie, ČR 79 Kč Náhled

Plán města PRAHA - MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA: schéma MHD (tramvaje. autobusy, metro) s aktualizací 2018 Žaket, ČR 39 Kč Náhled

Plán města PRAHA - NEJVĚTŠÍ ÚZEMÍ: 1:25 000, téměř celá Praha, rejstřík Žaket, ČR 59 Kč Náhled

Plán města PRAHA A OKOLÍ: 1:25 000 (plán Prahy) / 1:190 000 (okolí Prahy), detail: centrum + průjezdový plán Prahy, rejstřík Žaket, ČR 99 Kč Náhled

Plán města PRAHA: 1:15 000, mapa širšího centra s fotografickým průvodcem rusky (Russian), polsky (Polish), japonsky (Japanese), španělsky (Spanish), angl. (English), rejstřík (201) Bema, ČR 49 Kč Náhled

Plán města PRAHA: 1:15 000, mapa širšího centra s fotografickým průvodcem rusky (Russian), polsky (Polish), japonsky (Japanese), španělsky (Spanish), angl. (English), rejstřík (201) Bema, ČR 49 Kč Náhled

Plán města PRAHA: 1:16 000, mapa širšího centra s fotografickým průvodcem angl. (English), česky, italsky (Italian), německy (German), francouzsky (French), rejstřík (201) Bema, ČR 49 Kč Náhled

Plán města PRAHA: 1:7 000, pouze centrum, průvodce angl. (English), španělsky (Spanish), rusky (Russian), rejstřík Bema, ČR 29 Kč Náhled


P r ů v o d c e
Průvodce PRAGA: průvodce, rusky (Russian), 144s., mapy, památky, stravování, ubytování, rejstřík MCU, ČR 199 Kč Náhled

Průvodce PRAGA: průvodce, rusky (Russian), 59s., mapy, památky, rejstřík MCU, ČR 99 Kč Náhled

Průvodce PRAGA: průvodce, španěl. (Spanish), 144s., mapy, památky, stravování, ubytování, rejstřík MCU, ČR 199 Kč Náhled

Průvodce PRAGUE: průvodce, angl. (English), 144s., mapy, památky, stravování, ubytování, rejstřík MCU, ČR 199 Kč Náhled

Průvodce PRAGUE: průvodce, angl. (English), 59s., mapy, památky, rejstřík MCU, ČR 99 Kč Náhled


T u r i s t i c k é ** a ** c y k l i s t i c k é ** m a p y
Cykloprůvodce GREENWAY PRAHA-VÍDEŇ: 1:110 000, sešit A5, památky, pouze česky (only in Czech), obtížnost, bez rejstříku SHOCart, ČR 109 Kč Obálka Ukázka Plánek
Cykloprůvodce GREENWAY PRAHA-WIEN (with English description / mit Beschreibung in Deutsch): 1:110 000, sešit A5, památky, angl. + něm. průvodce SHOCart, ČR 129 Kč Náhled

Cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA (Drážďany-Praha): 1:60 000, sešit A5 (leporelo), památky, obtížnost, bez rejstříku SHOCart, ČR 109 Kč Obálka Ukázka Plánek
Cykloprůvodce LABSKÁ STEZKA (od pramene Labe po Bad Schandau) + PRAHA-MĚLNÍK PODÉL VLTAVY: 1:100 000, sešit A5 (leporelo), památky, obtížnost, bez rejstříku SHOCart, ČR 109 Kč Náhled

Turistická a cyklist. mapa OKOLÍ PRAHY - JIH (419): 1: 40 000, turist. a cyklist. trasy, bez místopisných informací SHOCart, ČR 99 Kč Náhled

Turistická a cyklist. mapa OKOLÍ PRAHY - SEVER (418): 1: 40 000, turist. a cyklist. trasy, bez místopisných informací SHOCart, ČR 99 Kč Náhled

Cyklistická mapa PRAHA CYKLISTICKÁ: 1:18 000 (město) / 1:40 000 (okolí), mapa okolí včetně značených turist. tras SHOCart, ČR 129 Kč Náhled

Turistická a cyklist. mapa PRAHA-VÝCHOD (37): 1:50 000, turistické, cyklistické a lyžařské trasy, místopisné inf. česky Klub českých turistů, ČR 99 Kč Obálka Ukázka
Turistická a cyklist. mapa PRAHA-ZÁPAD (36): 1:50 000, turistické, cyklistické a lyžařské trasy, místopisné inf. česky Klub českých turistů, ČR 99 Kč
Ukázka Rozsah

K a l e n d á ř e , t u r i s t i c k é ** v i z i t k y ** a ** z n á m k y
Turistická vizitka KARLŮV MOST č. 720 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN č. 1796 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka OBECNÍ DŮM č. 1268 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka PRAHA - MATKA MĚST č. 1000 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka PRAŠNÁ BRÁNA č. 1432 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka PRAŽSKÝ HRAD č. 1564 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka PROKOPSKÉ ÚDOLÍ č. 3013 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka STAROMĚSTSKÝ ORLOJ č. 1435 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka TANČÍCÍ DŮM č. 1306 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled

Turistická vizitka ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ č. 1437 Turistický deník, ČR 12 Kč Náhled